Dowiedzieć się o koszcie usługi


aktualizacja

Decyzje branzowe

Rodzaje towarów i  przykłady spółek, z których produkcją realizujemy specjalnie opracowane rozwiązania transportowo-logistyczne:

 

I.    tarcica; 

II.   produkcja alkoholowa;

III.  opakowanie do produkcji soków i innych napojów;

IV.  produkcja chemiczna, w tym ADR i płynne towary;

V.   produkcja wymagająca zachowanie reżimu temperaturowego.

 

Dzięki nagromadzonemu doświadczeniu przewozu i opracowania danych typów towarów, w tym współpracując z czołowymi międzynarodowymi i rosyjskimi spółkami z danych dziedzin dokładnie wiemy właściwości przewozu, mocowania, rozmieszczania w środku komunikacji i inne wymagania, których przestrzeganie jest niezbędne dla zapewnienia maksymalnej niezawodności wszystkich operacji z towarem.

Nasze możliwości tytułem danych decyzji branżowych są poszerzane kosztem możliwości oferowania dodatkowych alternatywnych wariantów schematów dostarczania za pomocą kombinowanych i multimodalnych przewozów, łącząc różne rodzaje transportu.

 

 

I. Tarcica

 

W eksporcie tarcicy z FR do krajów UE proponujemy alternatywny schemat koleja + auto w porównaniu z tradycyjnymi dostawami tylko transportem drogowym, albo schematem multimodalnym przez Sankt Petersburg.

 

Podstawowe zalety:

 

1) korzystniejsza wartość

- w porównaniu z przewozem tylko transportem drogowym;

- w porównaniu ze schematem multimodalnym dla następujących krajów przeznaczenia: Szwajcaria, Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, kraje bałkańskie;

 

2) zapewnienie bezpieczeństwa i jakości towaru  (1 przeładunek  zamiast 2/3 przy schemacie multimodalnym);

 

3) skrócenie terminu transportu (na 7 - 10 dni krótszy niż przy schemacie multimodalnym);

 

4) ekonomia na usługach brokera celnego (odprawa celna 1 półwagon zamiast 2/3 kontenerów, lub samochodów);

 

5) bezpłatne przechowywanie do 15 dób.

 

Nasze usługi obejmują:

 

 • optymalizację rozmiarów i kompletowania partii w celu maksymalnego wykorzystania objętości środku transportowego w celu minimalizacji wartości na 1 tonę;
 • sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentów (towyrzyszących towarowi, celnych, dla odbycia kontroli kwarantannowej);
 • udzielenie instrukcji dla oprawy Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej, CMR, deklaracji celnej;
 • podawanie półwagonu na miejsce załadunku, transportu drogowego na miejsce przeładunku;
 • opłata taryfy kolejowej do miejsca przeładunku, stawki frachtu przewozu drogowego;
 • przeładunek z półwagonu na stransport drogowy, pośrednie przechowywanie zarówno na otwartych, jak i na zamkniętych powierzchniach magazynowych;
 • zapewnienie mocowania towaru w transporcie drogowym;
 • przekładanie towaru przy przechowywaniu i załadunku z wykorzystaniem materiałów pomocniczych;
 • udzielienie fotoraportu procesu przeładunku.

 

 

II. Produkcja alkoholowa

 

 • przewozy wszystkimi rodzajami transportu (drogowy, kolejowy, morze)
 • kontrola jakości towaru przy odbiorze do magazynu
 • magazyny A w Polsce, na Węgrzech i w Łotwie, wyposażone dla oklejania znakami akcyzy
 • naklejanie znaków akcyzy, stickerów, etykietek na towary akcyzowe
 • dokładne zachowanie wymaganego reżimu temperaturowego
 • kompletowanie, uwzględnienie ruchu produkcji w magazynie

 

Przykład: pracujemy z produkcją takich europejskich producentów, jak jako Chiarli, Cantine Quattro Valli, Maison Bouey.

 

 

III. Opakowanie do produkcji soków i innych napojów

 

 • wykorzystanie zarówno drogowych, jak i kombinowanych przewozów, łączących transport drogowy i kolejowy, co w sposób istotny optymalizuje nakłady w przeliczeniu na tonę towaru
 • konsolidacja w magazynie, organizacja ewidencji ruchu produkcji w magazynie, samodzielne planowanie i kształtowanie partii dla dalszej odprawy
 • kompleks środków dla maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa produkcji w trakcie przechowywania, przeładunku i transportu
 • zapewnienie niezbędnej czystości i solidności na wszystkich etapach pracy z daną produkcją

 

Przykład: przewozimy opakowanie dla spółki Coca-Cola (Federacja Rosyjska). 

 

 

IV. Produkcja chemiczna, w tym ADR, płynne towary


 • przewozu produkcji wszystkich ADR klasów
 • przewozu płynnych towarów
 • przewozu wszystkimi rodzajami transportu (drogowy, kolejowy, morze), łącznie z kombinowanymi
 • opracowane schematy rozmieszczenia i mocowania przy kombinowanych schematach przeładunku z samochodu do koleji
 • odprawa celna w Republice Białoruś i Federacji Rosyjskiej

 

Przykład: nasza praca z produkcją takich międzynarodowych spółek-producentów, jak: Exxon Mobil, Borealis, SOLVAY, SABIC, SI Group, Hüttenes-Albertus, IVM Chemicals.

 

 

V. Produkcja, wymagająca przestrzegania reżimu tempereturowego


 • przewóz wszystkimi typami transportu (drogowym, kolejowym, morskim)
 • w razie przewozu transportem drogowym możliwość odbioru zamówienia na podawanie środku transportowego za 2 dni roboczych przed wymaganą datą załadunku
 • przestrzeganie surowych terminów i warunków przewozu
 • surowe przestrzeganie zasad sanitarnych i normatywów
 • w razie potrzeby zapewnimy przewóz chłodniamiwyposarzonymi w termograf, zapewniający możliwość otrzymania w miejscu wyładunku termogramu reżimu temperaturowego przewozu
 • możliwość przewozów różnej produkcji danego typu (artykuły spożywcze, wyroby medyczne, farmaceutyczne, kosmetyczne etc.)
 • możliwość podawania niezbędnych typów taboru kolejowego:

       - furgony izotermiczne;

       - chłodnie dwukomorowe, z jednoczesnym podtrzymaniem dodatniego i ujemnego reżimów temperaturowych

       - chłodnie z urządzeniem chłodniczym;

       - chłodnie dwupoziomowe

 

Przykład: przewozimy wyroby danego typu dla sieci sklepów spożywczych  „Monetka" (Federacja Rosyjska), sieci supersamów „Rublowskij" (Republika Białoruś).