Dowiedzieć się o koszcie usługi


aktualizacja

Przewozy kolejowe

       Kolejowe przewozy ładunków są jednym z najbardziej opłacalnych sposobów dostawy ładunków, dlatego że łączą w sobie niski koszt i wysoką rzetelność dostawy. Dosyć wysoka prędkość, wielka przewozowa możliwość , regularność komunikacji to są główne przewagi przewozów ładunków koleją żelazną.

       Kompania PRIOR LOGIST proponuje swoim klientom następne typy usług :

1.     Konsultacje w sprawie organizacji przewozów koleją żelazną;

2.      Kalkulacja stawek na kolejowe przewozy ładunków;

3.      Kalkulacja i wybór optymalnej marszruty przewozu;

4.      Organizacja przewozów przy pomocy wszystkich typów taboru ruchomego (wagon, półwagon, platforma, sekcja chłodnicza , termos, małe kontenery i kontenery o dużej pojemności);

5.      Organizacja przewozów ponadgabarytowych, wypchanych, niebezpiecznych, wrażliwych ładunków;

6.      Opłacanie opłat przewozowych na drogach kolejowych krajów UE i WNP;

7.      Rejestracja dokumentacji przewozowej;

8.      Tracking ładunków w drodze i codzienne informowanie zleceniodawcy o ich lokalizacji.

       Przewagą kompanii PRIOR LOGIST jest możliwość udzielenia pomocy w podaniu uniwersalnego taboru ruchomego ogólnej floty po terytoriach Białorusi, Ukrainy, Mołdowy, Bułgarii i Turcji, oraz wielkie doświadczenie w organizacji przeładowania ładunku według ekonomicznie opłacalnych schematów:

 z 1 wagonu do 1 wagonu:

1-1

 z 3 małych 20-tonowych wagonów kolei wąskiej do 1 uniwersalnego wagonu kolei szerokiej:

3-1

z 1 wagonu większej pojemności do 2 wagonów:

1-2

 

       Zalety i wady transportu kolejowego.

+ Niezależność transportu kolejowego od warunków klimatycznych, pór roku i pór dnia. Wysoka regularność przewozów. Stosownie szybka dostawa ładunku transportem kolejowym na dużą odległość. Wygoda organizacji procesu załadunku-wyładunku. Stosownie niski koszt właśnie przewozów ładunków transportem kolejowym, oraz dostępność zniżek.

- Niska dostępność do punktu końcowego korzystania. Niskie bezpieczeństwo ładunku na transporcie kolejowym. Ograniczona ilość przewoźników.

       Będziemy się cieszyć z rozwoju wzajemnie korzystnej i długoterminowej współpracy.

Dowiedzieć się o koszcie kolejowego przewozu ładunku

Informacja dla kontaktu