Dowiedzieć się o koszcie usługi


aktualizacja

Multimodalne przewozy kontenerowe

       Multimodalne przewozy kontenerowe to przewozy w kontenerze przy pomocy różnych rodzajów transportu - samochodowego, kolejowego, drogi wodnej. Dopiero w takim wypadku towar w kontenerze pozostaje w niezmiennym i nietykalnym stanie.

       Przy multimodalnym przewozie kontenerowym towar należy najpierw dostarczyć z hurtowni nadawcy do portu lub stacji wyjazdu drogi kolejowej lub terminalu przeładunku. Nadal odbywa się przewóz główny, po którym towar należy dostarczyć z portu lub stacji przeznaczenia drogi kolejowej do hurtowni odbiorcy. Multimodalne przewozy kontenerowe wykorzystują się w różnych celach: dla zaopatzrenia nietykalności towaru, w celu zmniejszenia wydatków na przewóz małych partii towaru, w celu skrócenia czasu dostarczania (długość trasy więcej 4000 km).

Kompania PRIOR LOGIST poleca swoim klientom wykorzysywać multimodalne przewozy kontenerowe w następnych kierunkach:

 1. kraje UE - regiony Rosji, Kazachstan, kraje Azji środkowej, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja;
 2. Chiny, Kazachstan, regiony FR - kraje UE.

       Pusty kontener jest podawany dla załadunku na hurtownię nadawcy lib zakładu-producenta. Rodzaj konteneru zostaje wybrany zgodnie z ilością i wagą ładunku:

Kontenery ogólnej floty Białoruskej koleji żelaznej (według GOST 18477-79)

Ilość europalet,

szt

Waga brutto ładunku,

t

3 t
2 2,20
5 t 4 4,00
20 t (h=2.1m) 11 24,00
24 t (High Cube) (h=2.3m) 11 24,00
40 t (h=2.1m) 24 30,48
40 t (High Cube) (h=2.3m) 24 30,48

 

       Nadal ładunek jest transportowany według jednego ze wskazanych schematów:

 • Hurtownia - auto - terminal - stacja kolejowa - auto - hurtownia
 • Hurtownia - kolej żelazna - stacja kolejowa - auto - hurtownia
 • Hurtownia - auto - port - morze - port - auto - hurtownia
 • Hurtownia - kolej żelazna - port - morze - port - auto - hurtownia
 • Hurtownia - auto - port - morze - port - kolej żelazna - hurtownia
 • Hurtownia - kolej żelazna - port - morze - port - kolej żelazna - hurtownia

       To są najczęściej używane schematy multimodalnych przewozów kontenerowych. Żeby wybrać najbardziej efektywny schemat, trzeba wyliczyć koszt oraz terminy według wszystkich możliwych marszrut, przeanalizować te informacje.

       Wykonując multimodalne przewozy kontenerowe, PRIOR LOGIST proponuje swiom klientom następne usługi:

 1. Konsultacje dla wyboru optymalnej marszruty a schematu przewozu;
 2. Wybór odpowiedniego konteneru zgodnie z właściwościami ładunku;
 3. Uzgodnienie z nadawcą dnia załadunku i udzielenie instrukcii na temat wypełnienia rachunków oraz listów przewozowych;
 4. Ubezpieczenie ładunków;
 5. Tracking ładunku w drodze i informowanie zleceniodawcy o jego lokalizacji;
 6. Udzielenie kopii listów przewozowych;
 7. Odprawa celna ładunku na terenie krajów UE.

         Będziemy się cieszyć z rozwoju wzajemnie korzystnej i długoterminowej współpracy.

Dowiedzieć się o koszcie kontenerowego przewozu ładunku

Informacja dla kontaktu