Dowiedzieć się o koszcie usługi


aktualizacja

Przechowanie ładunków

       W procesie transportowania ładunków często zachoszi potrzeba w ich opracowaniu magazynowym dla formowania wymaganej partii, kontroli jakości i ilości dostarczanego towaru, оптимизации czasowe na czasowe przechowanie, rejestrację dodatkowych dokumentów zgodnie z wymaganiami celnego brokera.

       Do usług klientów kompanii PRIOR LOGIST są nowoczesne kompleksy magazynowe w Niemcach (Magdeburg), Polsce (Białystok), Łotwie (Ryga) z wielkimi możliwościami i szerokim doświadczeniem, które proponują następne usługi:

1.       Krótkoterminowe i długoterminowe przechowanie wszelkich typów ładunku na krytych ogrzewanych lub na zwykłych hurtowniach, na otwartych placówkach;

2.       Ważenie ładunków;

3.       Konsolidacja i konsygnacja;

4.       Pakowanie i przepakowywanie, paletyzacja;

5.        Znakowanie i taping akcyzy, naklejek;

6.        Operacje załadunku i wyładunku, mocowanie ładunków w pojazdach;

7.        Pobieranie próbek, sprawdzaniee jakości a ilości;

8.        Udzielenie photo i wideo raportu o stanie ładunku;

9.        Rejestracja dokumentów;

10.  Niezawodna ochrona ubezpieczeniowa operacji magazynowych.

 

       Będziemy się cieszyć z rozwoju wzajemnie korzystnej i długoterminowej współpracy.

 

Dowiedzieć się o koszcie usług przechowania ładunku

Informacja dla kontaktu