Do partnerow

 

       Kompania PRIOR LOGIST jest otwarta dla długoterminowej współpracy z kompaniami transportowymi, hurtowniami i terminalami, centrumami logistycznymi i operatorami, właścicielami i operatorami taboru ruchomego, z właścicielami kontenerów o dużej pojemności, brokerami i agentami celnymi. Nasza znajomość rynku, kontakty i możliwości pomogą Państwu bardziej efektywnie wykorzystać instrumenty Pańskiego biznesu.

       Z kolei PRIOR LOGIST gwarantuje Państwu niezawodną i terminową opłatę, odpowiedzialność w podjętych przez siebie zobowiązaniach, trwałość uzgodnionego zakresu robot, prywatność wymiany informacji.

       Nasza droga - wzajemnie korzystna współpraca na długoterminowej podstawie.

       We wszystkich sprawach współpracy Państwo mogą zwrócić się do naszych specialistow.

 

АНКЕТА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Jeśli Państwo są zainteresowani we wzajemnie korzystnej współpracy z PRIOR LOGIST, uprzejmie prosimy wypełnić formularz i wysłać do nas. W ciągu 2 dni nasz specjalista skontaktuje się z Państwem.


Informacja dla kontaktu:

Informacja dodatkowa:

tak
nie

aktualizacja

Wśród naszych partnerów

Belintertrans

http://belint.by

Spółka została założona w 2009 r. przez Koleję Białoruską. Jeden z największych białoruskiсh operatorów kolejowych przewozów kontenerowych.

Kompania Trans Balkani

http://www.transbalkani.com

 

Kompania Trans Balkani  – założona w 1996 r.

Bułgaria, miasto Sofia

Jest człąkiem Narodowego Związku Spedytorów Bułgarii /NZSB/ i Międzynarodowej Organizacji Związków Spedytorskich /FIATA/.

 

PS Trade Trans

http://www.tradetrans.eu

PS Trade Trans - założona w 1990r.

Polska, miasto Warszawa.

Międzynarodowa działalność spedycyjna na terytorium Europy transportem kolejowym, samochodowym i morskim.

Więcej