Do partnerow

 

       Kompania PRIOR LOGIST jest otwarta dla długoterminowej współpracy z kompaniami transportowymi, hurtowniami i terminalami, centrumami logistycznymi i operatorami, właścicielami i operatorami taboru ruchomego, z właścicielami kontenerów o dużej pojemności, brokerami i agentami celnymi. Nasza znajomość rynku, kontakty i możliwości pomogą Państwu bardziej efektywnie wykorzystać instrumenty Pańskiego biznesu.

       Z kolei PRIOR LOGIST gwarantuje Państwu niezawodną i terminową opłatę, odpowiedzialność w podjętych przez siebie zobowiązaniach, trwałość uzgodnionego zakresu robot, prywatność wymiany informacji.

       Nasza droga - wzajemnie korzystna współpraca na długoterminowej podstawie.

       We wszystkich sprawach współpracy Państwo mogą zwrócić się do naszych specialistow.

 

АНКЕТА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Jeśli Państwo są zainteresowani we wzajemnie korzystnej współpracy z PRIOR LOGIST, uprzejmie prosimy wypełnić formularz i wysłać do nas. W ciągu 2 dni nasz specjalista skontaktuje się z Państwem.


Informacja dla kontaktu:

Informacja dodatkowa:

tak
nie

aktualizacja

Wśród naszych partnerów

PS Trade Trans

http://www.tradetrans.eu

PS Trade Trans - założona w 1990r.

Polska, miasto Warszawa.

Międzynarodowa działalność spedycyjna na terytorium Europy transportem kolejowym, samochodowym i morskim.

Brestwniesztrans

http://www.brestvneshtrans.com

«Brestwniesztrans» ma własny transport samochodowy i hurtownię celną powierzchnią 20000 m2.

TransRail Ukraina

http://transrail.kiev.ua/ru

Założona w 1996 r.  Realizuje przewozy kolejowe towarów i wchodzi do grona liderów rynku spedycyjnego Ukrainy. Co roku przewozi około 1,5 młn. ton towarów.  

Więcej