Anketa

Prosimy powiedzieć z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o kompanii PRIOR LOGIST:

Zasady pracy

       Nasze zasady pomagają nam wyraźniej rozumieć, co jest dla Państwa  ważne i przez pryzmat tego budować swoją pracę, orientując się na stałe podniesienie jakości naszych usług i maksymalnie pełną rozwiązanie powstających przed Państwem  zadań. 

 

       Operatywność.  Wiemy, że dla większości właścicieli towarów jednym z kluczowych wymagań stawianych do spółek transportowych jest operatywność we wszystkim - od szybkości dostarczenia towaru do udostępnienia niezbędnej informacji na wszystkich etapach współdziałania.  Dlatego stale szukamy dróg skrócenia nakładów czasu i powiększenia operatywności naszej pracy.      

 

       Wiarygodność.  Rozumiemy, że wiarygodność udostępnianej informacji jest  bardzo ważna dla podjęcia słusznych decyzji, dlatego robimy wszystko, co jest możliwe, żeby zawsze dostarczać tylko sprawdzoną informację.    

 

       Manewrowość.  Zabezpiecza się kosztem posiadania szerokiego portfelu oferowanych schematów dostarczenia towaru.  Jeżeli proponowana decyzja nie odpowiada klientowi, szukamy bardziej optymalne rozwiązanie, które koniecznie będzie mu pasowało.

 

       Dostępność.  Jesteśmi dostępni 7 dni w tygodniu o każdej porze od godz.  8-00 do godz 21-00 i zawsze dążymy w każdej sytuacji pomóc w rozwiązaniuu wszystkich powstających kwestji.

 

       Bezpieczeństwo.  Całkowicie uświadomiamy sobie, że bezpieczeństwo Państwa towaru w trakcie przewozu jest jednym z najważniejszych wymagań.  Dlatego przed zapoczątkowaniem współpracy zawsze dokładnie oceniamy ryzyki  i podejmujemy decyzje gwarantujące bezpieczeństwo i ochrone powierzonego nam towaru.  Dodatkową gwarancję nadadzą także będące w posiadaniu umowa generalna ubezpieczenia towarów, CMR ubezpieczenie własnego i pozyskanego transportu.

 

       Niezawodność.  Zapewnia się przez staranny dobór naszych partnerow i stałą pracę nad podniesieniem jakości naszych usług.  Nasza niezawodność potwierdza się doświadczeniem  pracy z towarami czołowych międzynarodowych i rosyjskich spółek.